QUY TRÌNH THỰC HIỆN

NHƯNG LẠI GẶP CÁC VẤN ĐỀ

  • Tài khoản Facebook Ads bị khóa
  • Tài khoản quảng cáo có độ phủ chưa cao
  • Bị giới hạn chi tiêu
  • Khi gặp vấn đề về tài khoản, hay cần sự hỗ trợ kỹ thuật không biết liên
  • hệvới ai

TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY?

Hiện nay có rất nhiều các tài khoản cá nhân tự tạo và tự chạy, nên Facebook khó kiểm soát được những tài khoản đó, tình trạng chạy bùng, gian lận rất nhiều và số lượng thất thoát cực lớn.

Nhằm giải quyết vấn đề đó Facebook tìm kiếm và tạo ra những đại lý đối tác trực tiếp để phát triển và quản lý những tài khoản chạy quảng cáo.

Facebook chỉ cần quản lý đại lý sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn không bị thất thoát doanh thu.

ƯU ĐIỂM MÀ TÀI KHOẢN ĐẠI LÝ
MANG LẠI SO VỚI TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

TẠI SAO NÊN THUÊ TÀI KHOẢN
QUẢNG CÁO BM Ở DQ MEDIA